AKON’NY TAGNAMARO: KAOMININA ANTENINA TOAMASINA 2 SY MIARINARIVO VAHATENINA.

36
Midera ny fiaraha-mientan’ny mponina ny Minisiteran’ny Serasera sy ny Kolontsaina.
Anisan’ny Kaominina mitokana sy lavitra indrindra indrindra ato anatin’ny tapany avaratra andrefan’ny Faritra Atsinanana ny Kaominina Antenina :
-Noho ny ezaka nataon’ny vahoaka anatin’ny Kaominina roa Antenina sy Miarinarivo teo ambany fitarihan’ireo Ben’ny tanàna roa mirahalahy,
-Noho ny ezaka fanentanana nataon’ny Solombavam-bahoaka ROILAHY Jonah (Toamasina2) sy MAMY Aurelien (Vavatenina),
-Noho ny famporisihana sy fankatoavana avy amin’ny Goverinora RAFIDISON Richard Théodore,
Dia nanao ezaka manan-tantara namaky làlana manodidina ny 30Km ny vahoaka an-jatony maro.
Noho izany, nipaka tao Antenina ny Alakamisy 20 Mey tamin’ny 02ora sy 08 minitra folakandro ny fiara voalohany nanitsaka an’ity Kaominina ity.
« FANAMBY FIAVOTAN-TENA » lehibe azo alain-tahaka izao mitranga ao amin’ny Distrikan’i Toamasina2 tatoato izao, satria:
1. Nanomboka ny famakian-dàlana ny tany Mangabe, làlana manodidina ny 45km izay niaraha-nanao tamin’ny Kaominina Ambodiriana sy Ampiroforo
2. Izao nahavita ny azy izao ny Kaominina Antenina, niaraha-nanao tamin’i Miarinarivo
3. Hanomboka amin’ny 04 Jona ho avy izao ny famakian-dàlana Mirary 70km mampitohy an’Ambodilazana sy Satrandroy ka hipaka any Fito Sahaviavy.
4. Maromaro koa ireo tetik’asa fampitohizana ireo Kaominina voalaza ireo no eo andalam-pamolavolana.
« MANDROSO MIARAKA HO AN’NY TARANAKA »
Tsara ny manamarika fa izao làlana vaky izao dia mbola mila fanatsarana sy fankatoavana ara-teknika ary fitantanana hentitra, mba tsy ho very an-javona ny herim-pon’ny vahoaka.
Sary : Goverinoran’ny faritra Atsinanana