AKON’NY TAGNAMARO : PORT-BERGER

27
Aman-taona maro, nampikolay ny mponina ny nampiasa ity làlan-tany ity, ao amin’ny fokontany Ambohimalaza, noho ny fahasimbana nisy.
Ny alakamisy 3 Jona 2021 lasa teo, namadika ny pejy ny Delegasion’ny Serasera sy Kolontsaina ao Port-berger sy ny Kaominina ambonivohitra Port-Berger, tamin’ny alalan’ny ben’ny tanàna, nifanome tànana ka raikitra teto ny « Tagnamaro : andron’ny olom-pirenena ». Omban-dahy, ombam-bavy dia samy nandray ny andraikitra hanajary ity làlana ity ny fokonolona. Nambaran’ny fokonolona tao an-toerana fa: « ilaina tokoa ny hetsika Tagnamaro, izay karakarain’ny Ministeran’ny Serasera sy Kolontsaina ireny, ary izao ezaka natao androany izao dia mbola fanohizana izany Tagnamaro izany ».
Araka izany, làlana mirefy 3Km latsaka kely no vita fanajariana.
Sary : DRCC Sofia