AKON’NY TAGNAMARO : TOAMASINA 2.

87
Fiaraha-mientan’ny vahoaka sy ny olom-boafidy sy ny olom-boatendry hialana amin’ny fitokana-monina
Natao omaly 05 Jona ny hetsika Tagnamaro hamakiana ny làlana manodidina ny 70km mampitohy ny Kaominina 3 Ambodilazana, Satrandroy ary Sahaviavy-Fito. Ka ny 36km Ambodilazana-Ambinagny no dingana voalohany amin’izany.
Niara-nientana tamin’ny vahoaka ny Goverinoran’ny Faritra Atsinanana, ny solom-bavam-bahoaka, ny ben’ny tanàna.
Ankoatra ny tohana ara-tsakafo nentin’ny Governora dia nanapa-kevitra ny hanokana teti-bola ho an’ireo Kaominina 3 ireo hiantohana ny fanamboarana ireo tetezana mila hatsaraina sy hamboarina izy. Mifameno hatrany ny hetsiky ny fokonolona sy ny ezaky ny fitondrana ho fampandrosoana.
« MANDROSO MIARAKA HO AN’NY TARANAKA »
Sary : Governoran’ny Faritra Atsinanana