Androany faha-19 jona 2020 dia lany teo anivon’ny Antenimierandoholona ny volavolan-dalàna laharana faha-004/2019 izay hifehy ny Serasera. Nasian’ireo Loholona fanovana vitsivitsy ka dia hiverina indray mandeha indray eny anivon’ny Antenimierampirenena.

400

[SLGF id=9181]