Famindram-pahefana natao teny amin’ny foiben’ny Minisitera teny Nanisana teo amin’ny Directeur de Programmation et du Suivi-Evaluation (DPSE) vaovao RAKOTOMALALA Vonimananarivo Maminirina sy ny DPSE teo aloha RAKOTOVAO Miora Valerie izay notarihin’ny Sekretera Jeneralin’ny Minisitera.

69