FAMPAHAFANTARANA NY LALANA MIFEHY NY SERASERA AMIN’NY HAINO VAKY JERY

77
Tontosa teto Antsirabe, ny atrik’asa fampahafantarana ny lalàna 2020-006, tamin’ny 1 Septambra 2020, momba ny serasera amin’ny haino vaky jery.
Taorian’ireo antanan-tohatra maro nandalovan’ity lalàna ity, fandresena goavana ho an’ny mpanao gazety sy ireo mpisera amin’ny haino aman-jery ity lalàna ity hoy ny Minisitry ny serasera sy ny kolontsaina, Lalatiana ANDRIATONGARIVO.
Noezahina nampahafantarina tamin’ireo mpanao gazety, mpitandro ny filaminana, ireo tompon’andraikitra eo anivon’ny fitsarana ity lalàna ity, mba ho fantatr’izy ireo ny maha zava-dehibe ny fananana arofenitra amin’ny asa atao.
Vonona hatrany ny Minisiteran’ny Serasera sy ny Kolontsaina hoy ny Minisitra tompon’andraikitra, hiaro ary hijoro hatramin’ny farany hitondra sy hihaino ary hamaly ny hetahetan’ireo mpanao gazety tsy anakanavaka eto Madagasikara.