FANDAHARANASA « KOLO VOARY » : FANATEVENANA ATIALA NATAO TENY AMBOHIMANGA

48
Nanatanteraka fanatevenana atiala (restauration) teny Ambohimanga io maraina io ireo mpitantana ny Minisiteran’ny Serasera sy ny Kolontsainsa notarihin-dRamatoa Minisitra Lalatiana ANDRIATONGARIVO. Ny fanatevenana atiala (restauration) izay samihafa amin’ny fambolen-kazo mahazatra (reboisement) dia fambolena natao hamerenena ireo hazo simba nandritra ny fandorana ala nitranga ny taona 2017.
Tafiditra ao anatin’ny fandaharanasa « Kolo Voary » izay natomboka ny Sabotsy lasa ny fambolena hazo ara-kolontsaina mifandraika amin’ny toerana misy harem-bakoka rehetra tantanin’ny Minisitera (plantation culturelle). Hazo nosafidiana manokana miisa 416 no novolena, isa nofaritan’ny teknisianina fa tsy ampy amin’ny lafy andrefana nanaovana ny fanatevenana atiala.
Ramy, Fanala sompatra, Mandravasarotra, Andrarezina, Hetatra gasy, Mangarahara, Zahana, Hazomena, Avozo, Arongana, sns… Ireo no santionan’ny hazo novolena.