FANOKAFANA NY HETSIKA « MBETOA HEKE »

91
Notanterahina androany ny fanokafana ny hetsika « Mbetoa Heke », hetsika iray iarahan’ny Minisiteran’ny Serasera sy ny Kolontsaina sy ny Fikambanana SAIRY nikarakara, entina ampahafantarana ny kolontsaina sy ny fomba amam-panao mampiavaka ny faritra Androy.
Tonga nanome voninahitra ny lanonana ny Minisitra Lalatiana ANDRIATONGARIVO, notronin’ireo manam-pahefana isan-tokony, anisan’izany ny Kestora voalohany eny anivon’ny Antenimieram-pirenena, ny solom-bavam-bahoakan’i Madagasikara voafidy tao amin’ny Distrikan’Ambovombe Androy, Henri Jean Michel no sady filohan’ny fikambanana FIZAFATO sy ireo mpitarika fikambanana avy any amin’iny faritra Androy iny.
Manankarena kolontsaina sy fomba amam-panao maro ny Malagasy ary samy manana ny mampiavaka azy avokoa ny faritra tsirairay avy. Tsy natao hampisara-bazana anefa ny fahasamihafana ara-kolontsaina izay. Hiezaka ny eo anivon’ny Minisiteran’ny Serasera sy ny Kolontsaina, ny hampahafantatra kolontsaina mampiavaka faritra iray, fa tsy hijananona amin’ny fanatanterahana ny hetsika Mbetoa Heke ny fivoizana ny lalan-tsaina tian’ny Minisitera ampitaina ao anatiny.
Nanamafy ny Minisitra Lalatiana ANDRIATONGARIVO, fa tafiditra soa aman-tsara ao anatin’ny fandaharan’asa ezahin’ny Minisitera voizina ao anatin’ny « Iray Ihany Isika », ny hetsika tahaka izao. Haseho mandritra ny roa andro etsy amin’ny Tokontaniben’ny ORTM Anosy ny fampirantiana sy ny fampahafantarana ireo fototra rehetra mampiavaka ny kolontsaina Androy. Ho hita ao avokoa ny fomba, ny fiaina, ny sakafo, ny fitafy sy ny taovolo, ny mozika sy ny kanto ahafantarana ny faritra Androy.
Maimaim-poana ny fidirana sy ny fitsidihina ireo trano heva hanaovana ny fampirantiana mandritra io fotoana io.