FANOKAFANA NY IVOTOERAM-PIKOTREHINA ORINASA HO AN’NY TANORA « TOSIK’ART » (Centre d’incubation « Tosik’Art ») TETO TOAMASINA.

49
Ny taona 2019 dia nanomboka ny fandaharanasa « Tosik’Art » miendrika fifaninanana izay raha hampahatsiahivina dia fifaninanana tetikasa fananganana orinasa amin’ny sehatry ny kolontsaina.
Nokasaina atao isan-taona ny « Tosik’Art » kanefa noho ny toe-draharaha ara-pahasalamana dia tsy afaka nanao izany ny taona 2020, mbola hisy ny fifaninanana rehefa milamina ny toe-draharaha.
Ho famenoana izany fandaharanasa « Tosik’Art » izany indrindra no namoronana ny Ivotoeram-pikotrehina orinasa mahakasika ny kolontsaina.
Faritra 7 no hanombohana izany amin’ity taona 2021 ary ity eto Toamasina ity no voalohany.
Ny « centre d’incubation » na ivotoeram-pikotrehina orinasa dia toerana ahafahan’ny tanora manana hevitra fananganana orinasa mahazo fiofanana isan-karazany, mahazo torolalana sy torohay momba ny fananganana orinasa, toerana ahafahan’izy ireo mandinika sy mandalina ary manatevina ny hevitra fananganana orinasa efa nitsiry tany an-tokantranon’ireo tanora ireo.
Misy efitra handraisana ireo mpitsidika hampahafantarana azy ireo ny momba ny ivotoerana, sy efitra lehibe iray ahafahana manao fivoriana sy fanofanana ireo tanora, ary efitra informatika ahafahan’ny tanora manao fikarohana mampitombo fahalalana.
Ny Ministeran’ny Fampianarana Teknika sy Fanofanana arak’Asa no isan’ny mpiara-miombonantoka manome ny « agrément » ho an’ireo tanora mpiofana.
Nisolo tena ny Minisitra nandritra ny lanonana ny Talen’ny Kabinetra.
Ny orinasa Orange Madagascar sy ny SPAT no nanampy tamin’ny fampitaovana ity eto Toamasina ity.
Maro ny tanora malagasy no manana hevitra sy vina amin’ny fananganana orinasa fa tsy ampy tosika hahafahany mamadika izany ho zavatra mivaingana.
Mila ny tosika tahaka izao ny tontolon’ny famoronana sy ny fananganana orinasa.
Ary tafiditra tanteraka ao anatin’ny paikadin’ny fitondram-panjakana izany fampiroboroboana ny fananganana orinasa izany.