FANOKANANA NY TRANOBEN’NY SERASERA SY NY KOLONTSAINA TOAMASINA « MASÔVA501 »

34
Notokanana androany ny Tranoben’ny Serasera sy ny Kolontsaina Toamasina izay nomena ny anarana « Masôva 501 ».
Toerana vaovao mendrika sy manaraka ny fenitra no natolotra ny mpanao gazety sy ny mpanakanto teto Toamasina. Nitokana izany Ramatoa Minisitry ny Serasera sy ny Kolontsaina Lalatiana ANDRIATONGARIVO.
Ity no Tranoben’ny Serasera sy ny Kolontsaina faharoa notokanana taorinan’ny tany Antsiranana amin’ireo isaky ny renivohi-paritany efa vita, hifanesisesy ny fanokanana azy ireo ato anatin’ny herinandro vitsy.
Eo ihany koa ireo Tranoben’ny Serasera sy ny Kolontsaina atao amin’ny faritra isan-karazany izay efa nanomboka ny fanamboarana azy.
– Misy efitrano lehibe fanaovana fampisehoana na fijerevana horonan-tsary (auditorium) mahazaka olona 550 mipetraka izy ity.
« Auditorium Kaiamba » no anarana nomena io efitrano lehibe io noho ny lanjan’izany atao hoe Kaiamba izany eto amin’ny faritra Atsinanana sy any faritra Analanjirofo ary manerana an’i Madagasikara.
– Misy ihany koa efitrano fanaovana fampisehoana mivelatra (salle d’exposition);
– Misy toeram-pamakiam-boky (bibliothèque) izay ratsan’ny Tranombokim-pirenena eto Madagasikara;
– Misy efitrano fanaovana informatique (salle informatique);
– Misy efitrano fivoriana na fiofanana na fanaovana valan-dresaka;
– Misy efitrano ho an’ny Olafitry ny mpanao gazety;
– Misy efitrano ho an’ny fikambanan’ny mpanakanto
– Ankoatra izay dia toy ny tany Antsiranana dia notolorana fanamafisam-peo sy zava-maneno feno ny « Auditorium Kaiamba » izay fanomezana avy amin’ny Filohan’ny Repoblika Andry RAJOELINA.
Nandritra ny kabariny dia nanafatra Ramatoa Minisitra ny hikolokoloana itony fotodrafitrasa vaovao izay fananana iombonantsika itony.