FANOLORANA FITAOVANA HO AN’NY TVM-RNM ANTSIRABE

55
FANOLORANA FITAOVANA HO AN’NY TVM-RNM ANTSIRABE
Nanolotra fitaovana enti-miatrika ny asa aman-draharaha isan’andro ho an’ny TVM sy ny RNM Antsirabe ny Minisitry ny Serasera sy ny Kolontsaina, Lalatiana ANDRIATONGARIVO.
Saika ireo fitaovana rehetra ilaina amin’ny fanangonam-baovao sy fampitana ny sary sy feo, toy ny camera, ny dictaphone, ecran, ampli audio, micro, subwoofer no ireto natolotra ny TVM-RNM ity.
Miroso hatrany amin’ny fanatsarana ny kalitao entina manome aina vao ny haino aman-jerim-panjakana ny Minisitera araka ny voafaritra ao anatin’ny programan’asa ankapobeny.