FANOLORANA FITAOVANA HO AN’NY TVM SY RNM TOAMASINA.

51
Toy ny efa natao tany amin’ny faritra maro manerana ny Nosy dia nanolotra fitaovana ho an’ny TVM sy RNM Toamasina ny Minisitera mpiahy tamin’ny alalan’ny Minisitra Lalatiana ANDRIATONGARIVO.
Izao hetsika izao dia tafiditra ao anatin’ny fanavaozana ny televiziona sy ny radiom-pirenena manerana an’i Madagasikara hanaraka ny toetrandro efa natomboka ny taona 2019.