Fanombohana ny Asa Fanorenana ny Rova sy ny lapan’i Manjakamiadana

1762

Lanonana hanombohana ny asa famitàna ny Rova sy ny lapan’i Manjakamiadana natrehan’Andriamatoa Filohan’ny Repoblika Andry RAJOELINA ary nanamafisany fa tsy maintsy vitaina mialohan’ny 26 jona 2020 ny asa, ary hanana anjara biriky goavana ny Ministera ao anatin’izany famitàna ny asa izany.

Raisin’ny Ministera ho fanamby sy voninahitra izany andraikitra lehibe nankinina izany hoy Ramatoa Ministra Lalatiana RAKOTONDRAZAFY ANDRIATONGARIVO.

[SLGF id=5676]