FIFANARAHAM-PIARAHAMIASA EO AMIN’NY MINISITERAN’NY SERASERA SY NY KOLONTSAINA SY NY RIO TINTO QMM MAHAKASIKA NY FANABEAZANA OLOM-PIRENENA.

32
Nandritra ny fandalovan-dRamatoa Minisitra Lalatiana ANDRIATONGARIVO sy ireo mpiara-miasa aminy teto Fort-Dauphin dia notanterahina tao amin’ny biraon’ny Rio Tinto QMM ny fanaovan-tsonia fifanaraham-piaraha-miasa eo amin’ny roa tonta mahakasika ny fanabeazana olom-pirenena sy ny fanentanana eo amin’ny resaka Covid-19. Izy ity dia vokatry ny fifampiresahana efa nisy teo amin’ny roa tonta volana vitsivitsy lasa izay fa izao vao tanteraka ny sonia.
Hanokana vola hahafahana manatanteraka ny fandaharanasa mahakasika ny fanabeazana olom-pirenena sy ny fanentanana momba ny Covid-19 ny orinasa QMM ary ny Minisiteran’ny Serasera sy ny Kolontsaina amin’ny maha-tomponandraikitry ny fanabeazana olompirenena azy no hampiasa izany.