FIJOROAN’NY CLUB FANORO TAO ANTSIRABE – FAMPAHAFANTARANA NY LALAN-TSAINA « ASA SY EZAKA »FIJOROAN’NY CLUB FANORO TAO ANTSIRABE – FAMPAHAFANTARANA NY LALAN-TSAINA « ASA SY EZAKA »

32
Taorian’ny hetsika notontosaina tany amin’ny Manda Foulpointe, mahakasika ny fijoroan’ny Club FANORO sy ny fampahafantarana ny lalan-tsaina ASA sy EZAKA, nanohy ny fanentanana mifandraika amin’izany ny teo anivon’ny Minisiteran’ny Serasera sy ny Kolontsaina, teto Antsirabe.
Ireo tanora no vondron’olona kinendrin’ny Minisitera ao anatin’izany, mba hanana zotom-po sy finiavana hiotra amin’ny fiainana amin’ny alalan’ny asa sy ny ezaka ataony manokana.
Mila manana tanora sahy mandray andraikitra, vonona hanampy tosika ny fampandrosoana ny firenena i Madagasikara, hoy ny Minisitry ny Serasera sy ny Kolontsaina, Lalatiana ANDRIATONGARIVO.
Nitsangana ny Club FANORO teto Antsirabe, ahafahan’ireo tanora mitondra ny anjara birikiny, hizara sy hampahafantatra ny lalan-tsaina entin’ny FANORO.
Namaranana ny fotoana ny flash mob fanentanana momba ny fandaharan’asa « Asa sy Ezaka ».