FITOKANANA NY TRANOBEN’NY SERASERA SY NY KOLONTSAINA MAHAJANGA « AKORY HALY »

30
Notokanan’Andriamatoa Andry RAJOELINA, Filohan’ny Repoblika, notronin-dRamatoa Lalatiana ANDRIATONGARIVO, Minisitry ny Serasera sy ny Kolontsaina, androany ny Tranoben’ny Serasera sy ny Kolontsaina Mahajanga izay nomena ny anarana « Akôry Haly ». Toerana vaovao mendrika sy manaraka ny fenitra no natolotra ny mpanao gazety sy ny mpanakanto teto Mahajanga.
Ity no Tranoben’ny Serasera sy ny Kolontsaina fahatelo notokanana taorinan’ny tany Antsiranana sy ny tany Toamasina amin’ireo isaky ny renivohi-paritany efa vita. Eo ihany koa ireo Tranoben’ny Serasera sy ny Kolontsaina atao amin’ny faritra isan-karazany izay tsy renivohi-paritany izay efa mandroso dia mandroso ny fanamboarana azy.
– Misy efitrano lehibe fanaovana fampisehoana na fijerevana horonan-tsary (auditorium) mahazaka olona 550 mipetraka izy ity.
« Auditorium Oadraha » no anarana nomena io efitrano lehibe io noho ny lanjan’izany atao hoe Oadraha izany eto amin’ny faritra Boeny.
– Misy ihany koa efitrano fanaovana fampisehoana mivelatra (salle d’exposition);
– Misy toeram-pamakiam-boky (bibliothèque) izay ratsan’ny Tranombokim-pirenena eto Madagasikara;
– Misy efitrano fanaovana informatique (salle informatique);
– Misy efitrano fivoriana na fiofanana na fanaovana valan-dresaka;
– Misy efitrano ho an’ny Olafitry ny mpanao gazety;
– Misy efitrano ho an’ny fikambanan’ny mpanakanto
– Ankoatra izay dia toy ny tany Antsiranana sy tany Toamasina dia notolorana fanamafisam-peo sy zava-maneno feno ny « Auditorium Oadraha » izay fanomezana avy amin’ny Filohan’ny Repoblika.