FIZARANA VATSY TSINJO HO AN’NY MPANAKANTO SY NY MPANAO GAZETY ETO FORT-DAUPHIN

41
Nandritra ny fandalovan-dRamatoa Minisitra Lalatiana ANDRIATONGARIVO teto Fort-Dauphin dia nararaotra nitondra fanampiana ho an’ireo mpanakanto sy ireo mpanao gazety.
Ezaka lehibe hoy ny Minisitra no nataon’ny Minisiteran’ny Serasera sy ny Kolontsaina, tamin’ny famolavolana ny Politika Nasionalin’ny Kolontsaina, izay hanome tombon-dahiny ireo mpanakanto amin’ny asa ataony. Tafiditra ao ihany koa ny fijerena ny maha olona ho an’ireo mpanakanto. Raha ho an’ny tontolon’ny asa fanaovan-gazety kosa dia mbola namafisin’ny Minisitra ny fiantohana ny fahalalahana tamin’ny fandaniana ilay lalàna mifehy ny serasera amin’ny haino vaky jery, lalàna izay hamaritra ny ho avy sy ny fivoaran’ny mpanao gazety tsirairay avy.
Vonona hatrany ny Minisiteran’ny Serasera sy ny Kolontsaina, ny hanohana ny tontolon’ny kolontsaina amin’ireo karazana fandaharan’asa apetrany