HORONANTSARY MAMOAFADY ENY AMIN’IRENY « SALLE DE VIDEO » IRENY : MANDRAY FEPETRA NY MINISITERA AMIN’NY ALALAN’NY ISSM SY NY BAP

86
➡Ny 12 Janoary 2021 teo no namoaka taratasy fampatsiahivana mikasika ny fandefasana ireo horonantsary mamoafady ny Minisiteran’ny Serasera sy ny Kolotsaina ary nampitaina tamin’ireo mpisehatra, araka ny voalaza ao amin’ny andininy faha-346 sy 347 ao amin’ny fehezan-dalàna famaizana Malagasy sy ny andininy faha-50 ao amin’ny didim-panjakana if-2019-2210.
➡Omaly alakamisy 20 Janoary 2021 dia nisy fitsirihana tampoka nataon’ny Minisiteran’ny Serasera sy Kolotsaina tamin’ny alalan’ny ISSM (Ivotoeran’ny Sarimihetsika sy ny Sarimiaina Malagasy) sy ny BAP (Brigade Anti-Piratage), nijery akaiky ireny trano fanehoana horonantsary na « salle de video » ireny. Teny Anosizato Atsinana sy Andrefana ary Ampitatafika no nanombohana izany.
➡Olona roa, lehilahy lehibe 59 taona teny Anosizato Andrefana sy tovolahy 24 taona teny Ampitatafika, no tsy maintsy nosamborina noho izy ireo nandefa horonantsary mamoafady miverimberina. Ilay teo Anosizato Atsinana dia mbola hita tao ny tabilao misy ireo petadrindrina mirakitra ireo horonantsary mamoafady hoalefany. Nahitana zaza tsy ampy taona miisa 04 ihany koa tao anat’ity « salle de vidéo » ity tamin’ny 4 ora sy sasany hariva kanefa amin’ny 5 ora hariva no voatondro fa hanombohan’ilay horonantsary mamoafady. Ankoatra izay dia kapila mangilatra na “DVD” maro mirakitra horonantsary mamoafady no hita sy noraofina.
➡Natolotra avy hatrany ny Polisy misahana ny zaza tsy ampy taona etsy Tsaralalàna ireo olona voasambotra ireo ary hiakatra fampanoavana anio alakamisy 21 janoary 2021.
🔴Manoloana ny firongatry ny herisetra amin’ny hendriny samihafa eo anivon’ny fiaraha-monina dia mandray ny andraikitra tandrify azy ny Minisiteran’ny Serasera sy Kolontsaina ary ho entitra amin’ny fampiharana ny lalàna.