LANONANA FANOLORANA NY MARI-BONINAHI-PIRENENA AMBONY INDRINDRA HO AN’NY TARIKA MAHALEO.

40
Notoloran’ny fitondram-panjakana ny mari-boninahi-pirenena ambony indrindra dia ny « Grand-Croix de 2ème Classe de l’Ordre National Malagasy » izy telo lahy mbola velona ao amin’ny Tarika Mahaleo sy ny archivisten’izy ireo araky ny fanapahan-kevitry ny Filohan’ny Repoblika Andry RAJOELINA avy amin’ny tolo-kevitry ny Minisitry ny Serasera sy ny Kolontsaina Lalatiana ANDRIATONGARIVO, dia i :
– RABEKOTO Honoré Augustin na i Bekoto
– ANDRIANAIVO Charle Bert
– RASOLOFONDRAOSOLO Zafimahaleo na i Dama
– RAZAFIMAMONJY Jean Baptiste
Tonga nanolotra izany, amin’ny anaran’ny Filohan’ny Repoblika, ny Grande Chancelière de l’Ordre National Malagasy Madeleine RAMAHOLIMIHASO.
Notolorana ny mari-boninahi-pirenena « Commandeur de l’Ordre National Malagasy » kosa ANDRIAMAMONJY Narivony.
Nanolotra izany, amin’ny anaran’ny Filohan’ny Repoblika, ny Minisitry ny Serasera sy ny Kolontsaina.
Manaja ny antanatohatry ny mari-boninahi-pirenena izay efa azon’izy ireo izao fanandratana izao.
Tonga nanotrona izao lanonana izao ireo fianakavian’izy ireo sy ireo mpanakanto naman’izy ireo.