Nampahafantarina ny Sabotsy 28 Martsa 2021 lasa teo tao amin’ny Tranombokim-pirenena Anosy ny fivoahan’ny boky vaovao mitondra ny lohateny  » Le déclic » nosoratan’i Nicole Rasolonjatovo ary nanolorany boky ho tehirizina sy azo vakiana ao amin’ny Tranombokim-pirenena.

85