NY FOMBA FITAFY BETSILEO

2581

Ny fitafiana netim-paharazan’ny Betsileo dia ny lamba sy ny satro-bory. Ny vehivavy dia misikina lamba na manao akanjo tohitena izay tonga eo amin’ny lohaliny, ary misalotra lamba matevina . Io lamba io moa dia mety ho lamba vita amin’ny landihazo amin’ny andavan’andro ary lambalandy rehefa misy lanonana . Ny loko marevaka no tena manavanana ny Betsileo .
Ny randra-madinika izay antsoina hoe lafik’akondro no taovolo mahazatra ny vehivavy betsileo. Betsaka amin’ny izy ireo no manao saron-doha ary misy ny manao satro-bory, afaka ampiarahana koa anefa izy ireo.
Ny lehilahy kosa dia manao salaka na pataloha fohy izany hoe tsy mba mihaotra ny lohalika , ary misalotra lamba toy ny vehivavy ihany . Ny malabary kosa no ankajon’ny lehilahy rehefa andeha hamonjy lanonana . Miaraka amin’ny malabary dia manao lambalandy eo amin’ny soroka. Ny lehilahy ihany koa dia manao satro-pejy. Ny mampiavaka an’ny Betsileo dia ny satro-bory , sy ny satro-pejy izay satroka vita amin’ny satrana . Ny mahasamihafa azy roa ireo dia ny satro-pejy misy sofiny ary ny satro-bory dia tsy misy sofiny. Ny malabary moa dia toy ny lobaka lava atreho amin’ny lohalika ary lavatanana. Ny salaka kosa dia lamba kely vita amin’ny landihazo na amin’ny landy, ahodina eo amin’ny kibo ary hatao ao anelakelam-pehy.