Ny Ministeran’ny Serasera sy ny Kolontsaina dia miarahaba tongasoa ny vahiny manan-kaja manokana amin’ity fetin’i Madagasikara ity dia Andriamatoa Paul KAGAME, Filoham-pirenen’i Rwanda

2309