NY SAINAM-PIRENENA SY NY HIRAM-PIRENENA MALAGASY

2014

Manana ny sainam-pirenena mampiavaka azy amin’ny firenen-kafa I Madagasikara. Loko telo no manome ny sainam-pirenena Malagasy, ny fotsy mitsangana, ny mena mitsivalana ambonin’ny maintso mitsivalana ihany koa. Mitory ny endrin-javaboahary misy eto Madagasikara ireo loko telo ireo ary mitory ny firaisam-pirenena.
Ny Fotsy dia midika Fahadiovana na Fahaleovantena madio mangarangarana, ny Mena kosa midika Fandresena ary ny Maitso midika Fanantenana.

Tsy maintsy manaja ny sainam-pirenena isika satria io no manambara fa masina ny Tanindrazana. Ny olom-pirenena rehetra manoloana ny saina dia tsy maintsy mijaridina manao jery atrika mandritra ny fananganan-tsaina; Tànana manara-batana, tsy mitongilangilana, tsy manao tànana am-paosy, tsy mitazona tànana eo amin’ny kibo, tsy misatroka, tsy mitazona elo.
Ny olom-pirenena tsy eo amin’ny fananganan-tsaina fa eny ivelany na eny amin’ny arabe, ka mahita na mahare fananganan-tsaina dia tsy maintsy mijanona ary manao jery atrika ihany koa.

“Ry Tanindrazanay malala” no hiram-pirenena Malagasy izay nosoratan’I Pasteur RAHAJASON ary narindran’i RAHARISOA Norbert. Misy andininy telo ny hiram-pirenena ary misy fiverenana isaky ny andininy.