NY TRANON’NY « ANTA » TEO ALOHA LASA « TRANO SARY – Musée des Archives Iconographiques »

34
(Sary nalaina ny Febroary 2020 sy sary nalaina omaly 25 Martsa 2021)
Ny trano nisy ny « Agence Nationale d’Information Taratra » na ANTA teo aloha etsy Ambohidahy izay nisy fahapotehina noho ny tsy fisian’ny fikarakarana nandritra ny taona maro no narenin’ny Minisitera ary navadika ho mozean’ny tahirin-tsary pika sy ny manodidina ny sary pika sy ny horonan-tsary.
Nomena ny anarana « TRANO SARY – Musée des Archives Iconographiques ».
Notokanana omaly izany Mozea izany ary azon’ny rehetra tsidihana, tsy misy vidim-pidirana.
Ny fampirantiana momba « NY TARIKA MAHALEO » no nanokafana ny « TRANO SARY », haharitra 3 volana izany fampirantiana izany.