TANTARAN’NY « ANJELY MAINTY »(Anosy)

2038

Ny mpanjaka Ranavalona I no nampamboatra ny farihin’Anosy: nampihady ny tany, nampanao ny nosy kely teo ampovoany ary nampanao fitarihin-drano avy eny Ambohimahavelona hamenoan-drano azy. Nisy tranokotona 3 teo amin’ny nosy afovoany
Novolena tatamo sy zozoro teny anaty rano ary voaroihazo kosa no nambolena teny amin’ny sisin-drano. Taty aoriana vao novolena hazo malahelo ny sisin-drano sy ny sisin-dalana miditra mankao. Nisy Voay sy Vorona nompiana tao ary nasiana olona nipetraka hitandrina ny hasin’ny toerana sy hanome sakafo ireo biby ireo.
Tsy resaka fialamboly na toerana fialan-tsasatra fotsiny ihany anefa no nanaovan-dRanavalona I ny farihin’Anosy, fa ny tena antony dia:
Mba hampisy hasina ny tanàna, toy ny nametrahany ny vatomasina teo Mahamasina tamin’ny 13 Alakarabo 1843.
Fiarovana amin’ireo mpanani-bohitra vahiny, ireo voay sy vorona nompiana tao no manome fambara amin’ny fihavin’ny mpanafika sy ireo olon-dratsy fahiny.
Fitehirizan-drano: namatsiana ny orinasa mpanao vanja teo Isoraka, sy namatsiana herinaratra voalohany nentina nanazava ny Rova, talohan’ny nisian’ny « generateur à vapeur » teo akaikin’Avaradrova.
Ny taona 1926 dia naorin’ny Frantsay teo ny Tsangambato Fahatsiarovana ny Malagasy sy Frantsay maty tamin’ny Ady Lehibe 1914-1918. Mpanakanto Frantsay Barberia, mpanao asa sikotra sy Perrin, mpanao ravaka moa no nanao ny endrika amam-bikany.
Loharano: Andriamanjaka Doda