TATITRY NY FILANKEVITRY NY MINISITRA NATAO TAO AMIN’NY LAPAM-PANJAKANA AMBOHITSIROHITRA – SABOTSY 21 MARTSA 2020

381

FIADIDIANA NY REPOBLIKA

TATITRY NY FILANKEVITRY NY MINISITRA NATAO TAO AMIN’NY
LAPAM-PANJAKANA AMBOHITSIROHITRA- SABOTSY 21 MARTSA 2020

I- FAMPAHAFANTARANA :

ATAO AVOKOA NY FITSIRIHANA IREO MPANDEHA AVY ANY IVELANY NITODI-DOHA AN-TANINDRAZANA LATSAKY NY 14 ANDRO:

Tapaka nandritra ny Filankevitry ny Minisitra manokana androany fa atao avokoa ny fitsirihana mivantana sy fanarahana akaiky isan’andro ireo mpandeha avy any ivelany nitodi-doha an-tanindrazana ka hanaovana fizaham-pahasalamana ifotony, ary hanaovana fitiliana sy fanadihadiana manokana. Ny voakasik’izany dia ireo rehetra nitodi-doha an-tanindrazana latsaky ny 14 andro rehetra tsy ankanavaka. Hisy ny fandehanana any an-tokantranon’izy ireny sy ny fandraisana ireo olona rehetra nifanerasera tamin’izy ireo nanomboka ny fahatongavany ka hatramin’ny fotoana itsidihan’ny mpitsabo sy ny mpitandro ny filaminana azy ireo. Mpitsabo, mpitsabo mpanampy, psychologues, assistantes sociales ary mpitandro ny filaminana no hitsidika azy ireo ary handray ny fepetra rehetra mifandraika amin’ny zavamisy ao amin’ireo olona tsidihana.

Ho faritana mazava tsara ny toerana rehetra honenan’ireo mpandeha ary anaovana antso avo amin’ny vahoaka malagasy rehetra amin’ny alalan’ny fametrahana ny laharana 911, mba hanamorana ny fanaraha-maso azy ireo sy hahafahan’ny havany, ny olom-pantany na ny olona akaiky ireo olona vao nitodi-doha an-tanindrazana tato anatiny 14 andro, mampandre ny tompon’andraikitra.

Hatao ny fametrahana ny « centre opérationnel Covid 19 » izay apetraka etsy Ivato ao amin’ny « Mining Business Center » ka hiainga avy ao avokoa ny fanatanterahana ireo asa rehetra hifehezana ny fiombon’ity valan’aretina ity eto an-tanindrazana. Ho tanterahana rahampitso ny fanokafana izany ara-pomba ofisialy ary handraisana ihany koa ireo fitaovana rehetra niarahana tamin’ny OMS azo avy tamin’ilay famatsiam-bola mitentina 3,7 tapitrisa dolara natolotry ny banky iraisam-pirenena iadiana amin’ny fihanaky ny Coronavirus.
II – FANDANIANA DIDIM-PANJAKANA SY VOLAVOLANDALANA:

Taorian’ny fakan-kevitra nataon’ny Filoham-pirenena an’ireo Filohana Andrimpanjakana 3 eto amin’ny firenena : ny Filohan’ny Antenimieram-pirenena, ny Filohan’ny Antenimierandoholona ary ny Filohan’ny Fitsarana avo momba ny lalàmpanorenana, dia nandray izao didim-panjakana manaraka izao :

Mipetraka eto amin’ny tanin’ny Repoblikan’i Madagasikara ny « FAHAMEHANA ARA-PAHASALAMANA»(état d’urgence sanitaire) manomboka androany 21 Martsa 2020 ary mihatra avy hatrany.

Toy izao ny didim-panjakana laharana faha 2020-359 tamin’ny 21 martsa 2020 noraisina izany :