VARAVARANA MISOKATRA HO AN’NY MOZIKA SY NY DIHY

51
Te-hahalala bebe kokoa ny mozika sy ny dihy ampianarina ao amin’ny CNEMD Anosy ve ianao?
Tongava mitsidika ny varavarana misokatra rahampitso Sabotsy. Misorata anarana amin’ireo taranja mety mahaliana anao na ny zanakao fa voafetra ny toerana.